Taitos
EnglishSuomi

Meistä

Olemme täyden palvelun pakkaussuunnittelutalo, joka tarjoaa kaikki palvelut ja parhaat ekspertit yhdestä paikasta — kokemuksien luonnostelusta valmiiden pakkauksien toteuttamiseen sekä testaamiseen. Sijaitsemme Suomessa ja työskentelemme globaalisti.

DNA:mme

Packaging full of experience, creativity, know-how and responsibility

Kokemus

Olemme kulkeneet pitkän matkan suunnittelijoina kansainvälisten megabrändien rakentajina. Kokemus on varmuutta. Se on laaja-alaista ammattitaitoa, jolla ohjaamme asiakkaamme heille oikeiden ratkaisujen äärelle.

Tietotaito

Me tiedämme reseptit ja tavat, miten korkeatasoisen pakkaussuunnittelun avulla luodaan kaupallista menestystä ja kilpailukykyä. Hyödynnämme tätä tietoa ja korkeaa ammattitaitoamme asiakkaan hyväksi parhaan suunnitteluratkaisun saavuttamiseksi kaikissa toimeksiannoissa.

Luovuus

Meille luovuus on kokemuksen, tietotaidon ja magiikan synteesi. Se on tarkasti harkittua ajattelua, joka hurmaa markkinapaikalla, luo elämyksiä, toimii logistiikkaketjussa, on kustannustehokas, on lisäarvoa tuottavaa ja luontoarvot huomioivaa — siis on oikea ratkaisu oikeaan tarpeeseen.

Vastuullisuus

Meitä ohjaa vastuullinen suunnitteluperiaate. Luomamme ratkaisut ja valitsemamme pakkausmateriaalit edustavat luontoa kunnioittavia raaka-aineresursseja, valmistusmetodeja ja kierrätettävyyttä.

Palvelumme

Me olemme tosi hyviä näissä asioissa

Rakennesuunnittelu

01

Rakennesuunnittelu
Graafinen suunnittelu

02

Graafinen suunnittelu
Brändi- ja portfolio näkökulma

03

Brändi- ja portfolio näkökulma
Protot

04

Protot
Painoaineisto & variantit

05

Painoaineisto & variantit
Sertifioitu värien hallinta

06

Sertifioitu värien hallinta
Materiaalit ja kestävä kehitys

07

Materiaalit ja kestävä kehitys
Toteuttaminen globaalisti

08

Toteuttaminen globaalisti
Kuljetustestit

09

Kuljetustestit

Verkostomme

Keitä olemme ja missä olemme

Taitos global packaging network
Taitos tiimi / testilaboratorio
Taitos toimittajavarkosto

Tiimimme

Olemme monikulttuurinen ja monialainen tiimi asiantuntijoita ja suunnittelijoita, joilla on kokemusta mm. Nokian ja Microsoftin kaltaisista brändeistä.

Ulla Uimonen

CEO, Co-Founder
20+ vuotta kokemusta brändättyjen pakkausportfolioiden ja kestävän kehityksen mukaisten pakkausratkaisujen kehittämisestä globaalin pakkausssuunnittelu- ja -tuotekehitystiimin johtajana.

Sijainti: Suomi

Mika Mattila

Lead Designer, Co-Founder
20+ vuotta kokemusta globaalien pakkauskehityshankkeiden vetämisestä, toimittajayhteistyön hallinnoimisesta, varianteista, grafiikan lokalisoimisesta, tuotannosta, logistiikasta ja ostotoimista.

Sijainti: Suomi

Eeva Wallin

Lead Developer, Co-Founder
20+ vuotta kokemusta globaalien pakkauskehityshankkeiden vetämisestä, toimittajayhteistyön hallinnoimisesta, varianteista, grafiikan lokalisoimisesta, tuotannosta, logistiikasta ja ostotoimista.

Sijainti: Suomi

Marjami Ulkuniemi

Senior Designer
10+ vuotta kokemusta pakkauksien konseptoinnista, viimeisteltyjen pakkausprotojen valmistuksesta, pakkausmateriaaleista ja pakkauksien toteuttamisesta massatuotantoon.

Sijainti: Suomi

Toni Sjöblom

Senior Designer
15+ vuotta kokemusta pakkauksien konseptoinnista, viimeisteltyjen pakkausprotojen valmistuksesta, pakkausmateriaaleista ja pakkauksien toteuttamisesta massatuotantoon.

Sijainti: Suomi

Petteri Tuominen

Senior Designer
15+ vuotta kokemusta käyttöohjeiden ja brändättyjen tuotegrafiikoiden kehittämisestä globaalina Technical graphics-tiimin vetäjänä.

Sijainti: Suomi

Inkeri Pääkkö

Designer
Vastavalmistunut muotoilija, joka keskittyy pakkausrakenteiden kehittämiseen, konseptointiin, viimeisteltyjen pakkausprotojen valmistukseen sekä pakkauksien toteuttamiseen massatuotannossa.

Sijainti: Suomi

Victoria Qvist

Designer
7+ vuotta kokemusta brändien ja visuaalisten identiteettien kehittämisestä, pakkauksien konseptoinnista, viimeisteltyjen pakkausprotojen valmistuksesta ja pakkauksien toteuttamisesta massatuotantoon.

Sijainti: Suomi

Aleksi Salminen

Senior Engineer
10+ vuotta kokemusta pakkauksien testaamisesta ja viimeisteltyjen pakkausprotojen valmistuksesta. ISTA-koulutettu testaaja.

Sijainti: Suomi

Su Bing

Design Manager
15+ vuotta kokemusta pakkauksien konseptoinnista, tuotekokemuksen kehittämisestä, pakkauksien toteuttamisesta massatuotantoon, toimittajayhteistyöstä sekä painotuotteiden laadun kehittämisestä.

Sijainti: Kiina